Zápisnice zo schôdzí výboru

Zápisnica zo schôdze 29.01.2020

Schôdza výboru klubu sa konala dňa 29.01.2020 od 18,30 hod. do 22,00 hod. v kancelárii spoločnosti ROBO Piešťany, a.s., na Royovej ulici č. 2 v Piešťanoch