Zápisnice zo schôdzí výboru

Zápisnica zo schôdze 12.05.2016

Schôdza výboru klubu sa konala dňa 12.05.2016 od 19,30 hod. do 22,00 hod. v kancelárii klubu v tenisovej hale klubu.