Poplatky letná sezóna 2019

I. Hráčske poplatky – rekreačný tenis Poplatok
Hodinový prenájom antukového dvorca v pracovné dni do 15,00 hod, cez víkendy a sviatky
od 8. apríla 2019 (neplatí počas turnajov)
4 €
Hodinový prenájom antukového dvorca v pracovné dni po 15,00 hod a počas turnajov celý
deň
6 €
Hodinový prenájom asfaltového dvorca v pracovné dni do 15,00 hod, cez víkendy a sviatky
(neplatí počas turnajov)
1 €
Hodinový prenájom asfaltového dvorca v pracovné dni po 15,00 hod a počas turnajov celý
deň
2 €
Permanentka 20 hodín prenájmu antukového dvorca v pracovné dni do 15,00 hod, víkendy
a sviatky v čase podľa vlastného výberu (neplatí počas turnajov)
60 €
Permanentka 20 hodín prenájmu antukového dvorca v čase podľa vlastného výberu
(obmedzené hranie počas turnajov)
90 €
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) platný od 1.4.2019 do 31.10.2019 pre členov klubu
(obmedzené hranie počas turnajov)
120 €
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) platný od 8.4.2019 do 31.10.2019 pre ostatné osoby
(obmedzené hranie počas turnajov)
160 €
Sezónny lístok za hráča (nie za dvorec) platný od 8.4.2019 do 31.10.2019 pre osoby mladšie
ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov
120 €

Poplatky za hodinový prenájom dvorcov (č. 1 – 4) sa hradia v hotovosti pred vstupom na dvorec k rukám správcu.

Správca je povinný vždy odovzdať hráčovi účtovný doklad o zaplatení
vyhotovený v registračnej pokladnici spoločnosti.

Poplatky za pravidelné hranie na dvorcoch (č. 5 – 9) sa hradia výhradne prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti Tenis Piešťany, s.r.o., IČO: 36 255 157, sídlo: E. Belluša 2, 921 01 Piešťany (IBAN): SK20 0900 0000 0002 8318 2704. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť, či sa jedná o permanentku alebo sezónny lístok a meno a priezvysko hráča. Všetky pravidelné poplatky musia byť uhradené pred prvou hrou na dvorci, v opačnom prípade je správca povinný vybrať poplatok za hodinový prenájom dvorca.

Pri platbe vopred (do 15.11.2017) za celé obdobie poskytne klub 10 % zľavu (t.j. deti – 360.-, žiaci – 450.- a dorast, dospelí – 540.-).