Výbor Klubu

Dňa 31.3.2016 sa konala Členská schôdza klubu. Vyhodnotila uplynulé obdobie, schválila príslušné dokumenty a zvolila nový výbor klubu v zložení:

  • Ing. Ladislav Babič

  • Ing. Patrik Drozd

  • Mgr. Ladislav Lacko

  • MUDr. Gustáv Niepel (prezident)

  • RNDr. Tibor Macko

  • MUDr. Miroslav Ondrej

Stanovy Stanovy