Výbor Klubu

Dňa 28.3.2019 sa konala Členská schôdza klubu. Vyhodnotila uplynulé obdobie, schválila príslušné dokumenty a zvolila nový výbor klubu v zložení:

  • Ľubica Konopková

  • JUDr. Tomáš Klieštenec

  • Tomáš Talajka

  • Mgr. Andrej Bartovic (prezident)

  • Ing. Jozef Mĺkvy

Stanovy Stanovy